Näkemisen ja silmäterveyden toimialan järjestö NÄE ry kouluttaa jäseniään suunnitelmallisesti ja onnistuneesti vuosittain Näe-päivillä. Ala elää sote-uudistuksen myötä kiinnostavaa murrosta kohti vahvempaa roolia terveydenhuollossa. Ensi vuonna koulutuspäivät tulevat entistä suurempana, sillä NÄE ry isännöi alan isoa kansainvälistä konferenssia yhdessä EAOO:n (European Academy of Optometry and Optics) kanssa.


Lisää Jengaa: Suunnittelimme NÄE ry:lle Näe-tapahtumailmeen, joka puhuttelee vahvemmin laajempaa kohdeyleisöä. Olemme toimineet tapahtuman markkinointi- ja viestintäkumppanina useana vuotena peräkkäin. Yhteistyö pitää sisällään tapahtuman visuaalisen ilmeen, pääviestit, www-sivut, viestinnän sosiaalisessa mediassa ja jakomateriaalit aina roll-upeista esitteisiin – eli koko tapahtumamarkkinoinnin täytenä pakettina.

Jenga on markkinointi- ja viestintäkumppani myös ensi vuoden kansainvälisessä EAOOHelsinki2021-tapahtumassa. Konferenssin oli tarkoitus toteutua jo tänä keväänä, mutta korona siirsi suurtapahtuman vuoteen 2021. Suunnittelimme tapahtumalle visuaalisen ilmeen, www-sivut, uutiskirjeet ja vastaamme sosiaalisen median viestinnästä. Myös tapahtumamateriaalit, kuten videot, bannerit ja jakomateriaalit ovat Jengan käsialaa.