Chemigaten värikäs The Bridge -printtilehti

Chemigate Oy valmistaa ja toimittaa modifioituja tärkkelyksiä sekä tärkkelyspohjaisia biopolymeerejä pääosin paperi- ja kartonkiteollisuuden tekniseen käyttöön. Yrityksen asiakaskunta ulottuu Suomesta ja Ruotsista laajalti muualle Eurooppaan ja Aasiaan.

Yritys julkaisee vuosittain suomeksi ja englanniksi ilmestyvää The Bridge -lehteä, joka palvelee monipuolisesti asiakkaita, muita sidosryhmiä ja omaa henkilöstöä. Laajan sisällön lisäksi lehdessä on erityistä sen perinteinen printtimuoto, vaikka numerot ovat toki luettavissa myös verkossa. Toimitusjohtaja Tom Schaumanin mukaan printti oli alun perin periaatteellinen valinta.

– Asiakkaamme edustavat paperi- ja kartonkiteollisuutta, joten halusimme käyttää sitä vastaavaa mediaa. Kaikkien muiden mentyä digiin on printistä tullut myös erottautumistekijä. Lehden alkuaikoina 12 vuotta sitten postilaatikoissa oli vielä tunkua, mutta eipä ole enää.

Lisää Jengaa: Jenga tuottaa tarvittaessa The Bridgeen myös tekstisisältöä, mutta varsinainen päätehtävä on lehden taitto, jolle on ominaista värikkyys ja yllätyksellisyys. Yleisilmettä ei ole sidottu tiukkaan formaattiin vaan se voi vaihdella lehden numerosta ja jopa aukeamasta toiseen. Harkitulle linjalle on selkeät syynsä.

– Lehteä julkaistaessa on ensinnäkin varmistettava, ettei se päädy roskikseen. Siksi asiakkaat saavat sen nimetyssä kirjekuoressa. Toiseksi, kirjekuoresta paljastuvan lehden kannen täytyy olla kiinnostava, päräyttävä ja lukemaan houkutteleva. Ja kolmanneksi, sisällön täytyy puhutella erilaisia lukijoita, joten juttujen ilmekin vaihtelee. Vasta kaiken tämän jälkeen voimme saada myös viestimme perille, sanoo Schauman.

Tavoitteissa on onnistuttu, sillä lehdestä saadaan yleensä positiivista palautetta.
– Usein on sanottu tämän olevan ainoa lehti, jota jaksaa lukea. Kiitosta tulee myös erikseen yksittäisistä artikkeleista sekä laadukkaasta graafisesta ulkoasusta.

Schauman itse puolestaan kiittää Jengan kanssa tehtävän yhteistyön sujuvuutta.
– Arvostamme pätevää projektinhallintaa, joka ei ole aina mainostoimistoissa itsestään selvää. Lehti on yhteinen projekti, jossa asiat etenevät hallitusti. Jenga vastaa visuaalisuudesta ja on tuonut siihen omaa näkemystään, josta me olemme pitäneet.

Voit tutustua The Bridge -lehteen Chemigaten verkkosivuilla.

Kuva Chemigaten The Bridge -lehden kannesta ja sisäsivusta.
Kuva Chemigaten The Bridge -lehden aukeamasta.