ECO3 löysi Jengasta markkinoinnin strategisen kumppanin

Bio- ja kiertotalouden edelläkävijä ECO3 on Nokian Kolmenkulmassa sijaitseva yritysalue. Alueen yritykset kehittävät liiketoimintaa mm. ravinnekierroista, puuhun perustuvasta kiertotaloudesta, bioenergiasta ja -polttoaineista sekä teknisistä kierroista. Kansallisesti merkittävä osaamiskeskittymä toimii samalla demonstraatio- ja pilottiympäristönä, jota Nokian kaupunki ja Nokian kaupungin kehitysyhtiö Verte Oy kehittävät yhteistyössä yritysten sekä korkeakoulujen kanssa.

Jenga on toiminut ECO3:n markkinointiviestinnän yhteistyökumppanina tämän matkalla kohti kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettua kierto- ja biotalouden liiketoimintamallia. Yhteistyö alkoi jo vuonna 2016, kun Jenga suunnitteli ECO3:lle markkinointiviestinnän starttipaketin: visuaalisen ilmeen, toimintaa selittävät graafit, verkkosivut, ydinviestit sekä muita materiaaleja, kuten Powerpoint-pohjat ja yleisesityksiä ECO3:n toiminnasta.

Englanninkielisen yleisesityksen lisäksi Jenga on luonut kansainväliseen levitykseen uuden ECO3 Concept -tuotteen materiaalin englanniksi, kiinaksi ja venäjäksi alueen platform-yrityksenä toimivalle Verte Oy:lle ja Pirkanmaan jätehuolto Oy:lle.

Verte Oy:n toimitusjohtajan Sakari Ermalan mukaan ECO3 Concept -materiaalin onnistunut laatiminen tiukalla aikataululla on hyvä esimerkki Jengan luotettavuudesta ja joustavuudesta yhteistyökumppanina.

– ECO3 Concept on kansainvälinen vientituotteemme. Sillä on kriittinen kohdeyleisö, johon kuuluu kansainvälisiä yrityksiä, sijoittajia ja julkisia toimijoita. Olemme saaneet heiltä paljon kiitosta materiaalin selkeydestä ja informatiivisuudesta, Ermala kertoo.

Yhteistyö Jengan kanssa on dialogia

Markkinointiviestinnän yhteistyökumppanin valinnassa ECO3:lle oli tärkeää, että kumppanilla on laaja viestinnän osaaminen. Jengalaiset ovat auttaneet löytämään asiakkaan ajatuksista ja toiveista ”pihvin”, jota on kiteytetty ja muokattu eri viestintävälineille ja kohderyhmille sopivaksi.

Myös Jengan ymmärrys kunta- ja kiertotalouden sekä kansainvälisen liiketoiminnan periaatteista on vauhdittanut yhteistyötä eteenpäin.

Jenga on ECO3:lle strateginen yhteistyökumppani, joka jalkauttaa ECO3:n strategiaa markkinoinnin ja viestinnän kautta yhdessä Nokian kaupungin kanssa.

– Strateginen kumppani on sanana iso, koska siihen liittyy niin paljon toimeenpanoa, luottamusta ja liikesalaisuuksia koskevia asioita. Jenga on meille aidosti strateginen kumppani, joka on luotettava ja jonka kanssa voi keskustella monista asioista. Yhteistyö on dialogia eli olemme tehneet työtä ihan aidosti yhdessä.