Jenga toteutti Marioffin brändiuudistuksen

Marioff Corporation Oy on globaalisti toimiva suomalainen yritys, joka tarjoaa asiakkailleen moderneja vesisumusammutusjärjestelmiä. Marioffin markkinointiviestintä oli aikaisemmin hyvin teknologiapainotteista, eikä asiakkaan saama lisäarvo tullut juurikaan esiin. Jengan avustuksella Marioff lähti hakemaan kokonaisvaltaisempaa näkemystä viestinnän uusista painopisteistä.

Brändin uudistusprojektissa Marioffin markkinoinnista vastaava Satu Stolt näki tärkeänä yrityksen henkilöstön sitouttamisen koko prosessin ajaksi. Yleisesti Stolt näkee osallistamisen, sisäiset kyselyt ja asiakkaiden haastattelut tärkeänä osana brändin uudistusprosessia.

– Brändi koskettaa jokaista henkilöä, joka yrityksessä työskentelee. Mielestäni prosessiin on hyvä sitouttaa mukaan ihan kaikki, myös yrityksen johto. Johtohan kuitenkin on lopulta vastuussa brändistä.

Myös Marioffin asiakkaat saivat äänensä kuuluviin osana brändityötä. Näin yritys pystyi paremmin tunnistamaan vahvuutensa ja heikkoutensa. Kaikki tämä auttoi avainviestien ja kilpailuetujen kirkastamisessa. 

– Aiemmin viestintämme on ollut hyvin teknologiakeskeistä. On kaivattu muutos, että viestinnän painopiste vaihtuu teknologiasta kohti asiakkaiden saamaa lisäarvoa, Stolt kertoo. 

Stoltin mukaan Marioffin henkilöstö sai myös uudenlaisia oivalluksia osallistamisen myötä.

­– Uskon, että etenkin myyntimme sai matkan varrella ahaa-elämyksiä. Että tällä tavalla brändiä tehdään ja rakennetaan, ja mietitään oikeasti asiakaslähtöistä viestintää ja omaa kilpailuetuamme.

Viestinnän yhteiset linjat tärkeitä

Marioff toimii Suomen lisäksi ulkomailla ja toimipisteitä löytyy useista eri maista. Viestinnässä on kuitenkin ollut eroja eri maiden välillä. Tähänkin kaivattiin linjausten yhtenäistämistä.

– Olemme aiemmin näkyneet ja kuuluneet eri maissa vähän eri tavoin. Olemme kuitenkin kaikki samalla viivalla: meillä on sama suunta ja sama visio. On tärkeää, että meidät nähdään ja kuullaan samalla tavalla. Tuotteeseemme liittyvä teknologiaviestintä on ollut hyvää, mutta me teemme paljon muutakin. Suunnittelemme ja vedämme asiakasprojekteja, asennamme tuotteita ja huollamme niitä asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Tarvitsimme tätä muutosta siksikin, että olemme yhteneväinen kaikissa sidosryhmien kohtaamisissa.

Brändiuudistus on vielä lanseerausvaiheessa. Millaisia odotuksia markkinointipäälliköllä on uudistuksen julkaisun jälkeiselle ajalle?

– Brändin rakentaminen on ollut pitkä prosessi, sillä Marioffin HI-FOG® tuotteilla on hyvin vahva mielikuva markkinoilla. Toivon, että kun me menemme markkinoille yhteneväisellä viestillä ja asiakas edellä, asiakasfokusoituneina, niin herätämme kiinnostusta ja meidät tunnistetaan.  Toivoisin myös, että uudistuksen jälkeen asioita alkaisi näkyä ainakin pidemmällä tähtäimellä myös ns. viivan alla.

Brändityön jälkeen Marioff saa käyttöönsä myös brändikirjan.

– Brändikirja auttaa kertomaan tarinamme. Sen, miten olemme positioituneet, mikä identiteettimme on ja mitä elementtejä siihen sisältyy ja sen, mikä asiakaskokemuksemme on.

Kumppanuus, joka toimii

Satu Stolt on tyytyväinen yhteistyöhön sekä Jengan markkinointiviestinnän osaamiseen. Myös alustavat kokemukset digimarkkinoinnin maailmasta ovat positiivisia, sillä Jenga toteutti Marioffille yrityksen ensimmäisen digitaalisen markkinointikampanjan LinkedIn-palvelussa.

– Kyseessä oli eräänlainen pilottikampanja. Halusimme testata, miten tällainen kampanja tuo meille liidejä. Huomasimme, että orgaaninen LinkedIn-kampanja tuotti meille tuloksia, tai siis tuottaa edelleen: liidejä tulee ihan tasaiseen tahtiin.

Stoltin mielestä Jenga hallitsee hienosti niin yksittäiset osa-alueet kuin isommatkin kokonaisuudet, viestintää unohtamatta.

– Yhteistyö on toiminut hyvin. Aikataulutkin pitävät hienosti, vaikka toisinaan toiminta on ollut aika ad hoc -tyylistä. Aina olemme silti saaneet tosi hyvin apuja. Kokonaisuuksissa on tehty hyvää yhteistyötä konseptoinnista toteutukseen, hän toteaa.