Kattokeskus kirkasti brändinsä Jengan kanssa

Suomen tunnetuimpiin kattoalan yrityksiin lukeutuva Kattokeskus kaipasi erottuvuutta ja selkeyttä brändiinsä. Jengan toteuttama brändin kirkastus hiottiin brändikirjaksi, joka toimii työkaluna Kattokeskuksen koko henkilöstölle. 

Yli neljännesvuosisadan ajan suomalaisten kattoja remontoineen Kattokeskuksen brändi oli muotoutunut vuosikymmenten kuluessa ilman tavoitteellista brändin rakentamista. Tarve brändityöhön heräsi Kattokeskuksen strategiaprosessissa, kun keskusteltiin tarpeesta erottua kilpailijoista. 

– Brändin elementit olivat jo olemassa. Tarvitsimme kuitenkin selkeytystä, määritelmiä ja kiteytyksiä, jotta saisimme Kattokeskuksen brändin paketoitua kaikille helposti ymmärrettävään ja kommunikoitavaan muotoon, markkinointipäällikkö Kalle Tuominen kertoo. 

Brändityölle asetettiin selkeä tavoite: tunnistettava lämminhenkinen brändi, jonka elementit kerättäisiin yhteen brändikirjaan. 

Strategiaprosessin jälkeen tai sen aikana on erityisen hyvä hetki aloittaa brändityö. Kattokeskuksen brändityö saikin vahvan pohjan strategiaprosessissa syntyneistä liiketoiminta-analyyseista ja ostajaprofiileista sekä aiempien vuosien asiakastutkimuksista.

Työpajat avasivat brändityön merkitystä

Brändityö alkoi Kattokeskuksen avainhenkilöiden haastatteluilla. Markkinointipäällikkö Kalle Tuomisen mukaan haastattelut imaisivat avainhenkilöt hyvin mukaan projektiin ja ”brändityömoodiin”. 

– Oikeaan työmoodiin pääseminen heti alussa oli tärkeää, sillä Kattokeskuksessa ei ollut aikaisemmin tehty brändityötä näin isossa mittakaavassa. Avainhenkilömme kokivat, että haastatteluiden jälkeen he olivat valmiiksi virittäytyneinä oikealle taajuudelle.

Haastattelujen jälkeen brändiä työstettiin työpajoissa muun muassa pohtimalla Kattokeskuksen erottuvuustekijöitä, persoonaa, äänensävyä ja asiakaskokemusta. 

– Sain palautetta omalta väeltä, että juuri työpajat avasivat heille brändin ja brändityön merkitystä, Tuominen toteaa. 

Työpajojen tulokset purettiin ja analysoitiin brändikirjan raaka-aineiksi. Kattokeskukselle löytyi luonteva ja lämminhenkinen äänensävy eli tapa puhutella asiakasta ja muita kohderyhmiä. 

Brändikirjaa varten hahmoteltiin myös asiakaspersoonat, jotka ovat tulevien markkinointitoimenpiteiden kohderyhmiä. Työssä käytettiin apuna Kattokeskuksen aiemmin teettämää ostajaprofiilitutkimusta.

– Kun ostajaprofiilitutkimuksen tulokset inhimillistettiin brändikirjaa varten, ne ikään kuin heräsivät omiksi persoonikseen datan takaa. 

Tuominen on tyytyväinen Jengan kanssa tehtyyn brändityöhön. 

– Yhteistyö Jengan kanssa toimi hyvin. Jo ensimmäisellä tapaamisella tuli fiilis, että Jenga halusi aidosti lähteä meidän kanssamme tekemään brändityötä, ja heitä oli helppo lähestyä. Sama fiilis jatkui brändityön aikana, ja Jenga osoittautui myös ketteräksi kumppaniksi.

– Brändikirja on meillä markkinoinnissa tärkeä työkalu ja painettu versio onkin mennyt jo hiirenkorville kovan käytön vuoksi. Brändi toimii meillä jatkossa myös liiketoiminnan johtamisen apuvälineenä, kun tavoittelemme tulevaisuuden kasvua. Varmistamme, että teemme kaikilla osa-alueilla brändin mukaista työtä.

Kuva Jengan toteuttamasta brändikirjasta Kattokeskukselle.

Nämä saattavat kiinnostaa sinua: