Metsä Tissuen asiakaslähtöinen kulutus- ja CO₂ -laskuri

Metsä Tissue on yksi Euroopan johtavista koti- ja suurtalouksien pehmopapereiden toimittajista sekä osa maailmanlaajuista Metsä Group -konsernia. Yrityksen kansainvälinen Katrin-brändi kattaa lukuisille eri b2b-asiakassegmenteille tarjottavat pehmopaperit, saippuat, annostelijat, roskakorit ja pyyhintätuotteet.

Metsä Tissuen pitkäaikaisena markkinointikumppanina Jenga on suunnitellut työkalut Katrin-tuotteiden kulutuksen ja CO₂-vaikutuksen laskentaan. Myyntijohtaja Toni Rikkonen kertoo, että Katrin-kulutuslaskuri sai alkunsa asiakkaiden tarpeista.

– Erityisesti tukkurimme ja siivousliikkeet kaipasivat työkalua, jolla he voivat arvioida asiakkaidensa pehmopaperikulutusta eri kohteissa. Aluksi näitä laskelmia tehtiin Excel-pohjaisesti, mutta halusimme pian siirtyä reaaliaikaiseen sovellukseen, jolla päivitykset saadaan helpommin ajan tasalle. 

Lisää Jengaa: Jengan kehittämä nettipohjainen laskuri mahdollistaa tuotteiden todenmukaisen kulutusarvion tekemisen. Sen avulla voi suunnitella ostoja ja ostofrekvenssiä sekä tehdä eri tuoteratkaisujen kustannusvertailuja, jotka on helppo lähettää siistissä sähköisessä muodossa asiakkaalle.Sittemmin työkaluihin lisättiin myös CO₂-laskuri, sillä kestävän kehityksen tuomat tarpeet ovat nousseet erittäin tärkeiksi tuotteiden valintakriteereiksi.

– Olemme työskennelleet paljon selvittääksemme eri tuotteiden hiilijalanjälkeä, ja halusimme tuoda tämän työn tuloksia myös asiakkaidemme päätöksenteon tueksi. CO₂-laskurin avulla voidaan vertailla, miten eri tuotteiden kulutus näkyy hiilidioksidipäästöissä. Laskurin helppokäyttöisyydestä on tullut hyvää palautetta, ja jatkossa toimintoja kehitetään edelleen asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tässä työssä on hyvä olla herkkä korva muutoksille, kiteyttää Rikkonen.

– Yhteistyömme Jengan kanssa on toiminut alusta asti hienosti. Saamme hyvää sparrausta markkinoinnin toteutuksiin, ja aikataulut pitävät hyvin kutinsa. Olen erittäin tyytyväinen Jengan työn laatuun ja tarpeidemme ymmärtämiseen. Kun kommunikointi on sujuvaa, hoituvat vaikeatkin asiat helpon tuntuisesti.

Kuva kannettavasta tietokoneesta, jonka ruudulla näkyy Katrin-tuotteiden kulutuslaskuri. Taustalla Katrin-paperipaketti.