NÄE ry:n viestinnän uudistaminen

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry on toimialajärjestö, joka pyrkii työllään maailman parhaaseen näönhuoltoon. Järjestö edustaa optikko-, silmälääkäri- ja silmälaboratoriopalveluita tuottavia optikkoliikkeitä, alaa palvelevia valmistajia, maahantuojia, tukkukauppoja sekä henkilö- ja koulutusorganisaatioita. NÄE vastaa alan elinkeino-, terveys- ja koulutuspoliittisesta vaikuttamisesta. 

Lisää Jengaa: Suunnittelimme yhdessä NÄE ry:n kanssa viestintästrategian, joka määrittelee viestinnän tavoitteet ja askelmerkit. Kiteytimme ydinviestit helppotajuiseen muotoon ja kokosimme viestintäsuunnitelman vuosikelloksi, joka ohjaa viestinnän käytännön toteuttamista. Kokonaisuuden kulmakivenä toimivat eri kohderyhmille räätälöidyt sisällöt ja niiden markkinointi, jonka pääkanavana on uudistettu NÄE-verkkomedia.

”Uudistuksen tuloksena saimme selkeän viestintästrategian ja -suunnitelman, jotka ohjaavat ja helpottavat järjestömme päivittäistä viestintätyötä. Yhteistyö Jengan kanssa on sujuvaa ja joustavaa.”

Panu Tast, toimitusjohtaja, NÄE ry