Sointu Senioripalvelut sai uuden ilmeen brändiuudistuksessa

Tampereen Vanhuspalveluyhdistyksestä ja Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:stä koostuva konserni tarjoaa ikäihmisille asumis- ja hyvinvointipalveluita Tampereella. Monimuotoiselle organisaatiolle kaivattiin selkeää ja yhtenäistä brändiä. Yhteistyössä Jengan kanssa syntyi uusi Sointu Senioripalvelut -yhteisö.

Kokonaisvaltaisessa brändiuudistuksessa luotiin Sointu Senioripalvelut -nimi, visuaalinen ilme, uudet verkkosivut sisältöineen sekä ulkoiseen ja sisäiseen viestintään liittyviä printti- ja digimateriaaleja. Lisäksi Jenga laajensi Soinnun viestintäkanavia myös sosiaaliseen mediaan.

Haasteena brändiuudistuksessa oli monitahoinen toimiala, jossa tarjotaan palveluita kokonaisen elämänvaiheen sosiaalisiin, terveydellisiin ja hyvinvoinnin tarpeisiin. Brändin selkeyttäminen teki toiminnasta ja palvelukirjosta saatavamman ja ymmärrettävämmän nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille sekä muulle yleisölle sekä vahvisti työnantajakuvaa.

Yhteistyö Jengan kanssa oli organisaation ensimmäinen viestintäyhteistyö. Jengan viestintä oli jäsenneltyä ja havainnollistavaa asiakkaan tarpeen mukaisesti. Onnistuneen uudistuksen ansiosta yhteistyö jatkuu edelleen.

– Jenga ymmärsi viestinnällisen haasteemme todella hyvin. Se otti huomioon sekä toimialan vaativuuden että ensikertalaisuutemme viestintäyhteistyössä, kehittämispäällikkö Päivi Moisio kertoo.

Verkkosivut tekivät palvelut näkyvämmäksi

Keskeinen uudistuskohde olivat verkkosivut. Jenga suunnitteli ja toteutti WordPress-alustalla uudet verkkosivut, joiden sisällöissä korostuvat Soinnun arvot mielekkäästä ja aktiivisesta ikääntymisestä. Toimialalle ominaiset tarpeet on otettu huomioon sisällöissä ja toiminnallisuudessa. Sivuilta löytyvät kattavat kuvaukset Soinnun palveluista, ja sivuilla navigointi on mutkatonta.

Työpajoilla ja tiiviillä yhteydenpidolla varmistettiin yhteinen ymmärrys siitä, mikä on verkkosivuilla oleellista ja miten asiat tulisi esittää. Soinnun työntekijät kokosivat verkkosivuille aineiston, jonka Jenga muokkasi asiakasystävälliseen kieleen ja muotoon. Jenga toteutti verkkosivuille myös tapahtumakalenterin, jonne Soinnun työntekijät voivat lisätä sisältöä.

– Asiakkaillemme tärkeät palvelut ovat nyt esillä aiempaa selvemmin. Kalenteri mahdollistaa nopeat muutokset, mikä oli koronakeväänä tarpeen.