Tie & Liikenne -ammattilehden tuotanto

Suomen Tieyhdistys ry on tie- ja liikennealan asiantuntija ja vaikuttaja. Sen tavoitteena on ajaa alan asiaa sekä lisätä tietoisuutta alan merkityksestä Suomen kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille. Tieyhdistys järjestää useita merkittäviä kotimaisia ja kansainvälisiä tapahtumia ja julkaisee Tie & Liikenne -lehteä. Alan ammattilaisille suunnattu painettu lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa. 

Lisää Jengaa: Alansa johtavana äänitorvena toimiva Tie & Liikenne -lehti on saanut uutta potkua Jengan toimitustiimin myötä. Uudistettuamme lehden ulkoasun loppuvuonna 2018 olemme osallistuneet tiiviisti lehden sisällöntuotantoon ja suunnitteluun. Haastattelemme asiantuntijoita, kirjoitamme artikkeleita ja uutisia, jalostamme tarvittaessa muualla tuotettua sisältöä ja koordinoimme lehden toimittamista.