Uutta vetovoimaa KuHan brändiin ja verkkosivuille 

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy on Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven yhteinen hankintayhtiö. Se kehittää ja tehostaa omistajakuntiensa yhteishankintoja sekä tarjoaa niille aiheeseen liittyvää tukea, ohjausta ja koulutusta.  

KuHa kaipasi brändiinsä lisää aitoa positiivisuutta. Lisäksi se halusi vahvistaa tunnettuuttaan sekä palvella paremmin omistajakuntiensa ja muiden sidosryhmiensä tietotarpeita. Näihin tavoitteisiin liittyi olennaisesti yhtiön verkkosivusto, jonka ulkoasu, sisältö ja julkaisujärjestelmä olivat päässeet vanhentumaan. 

Brändi- ja verkkosivustouudistuksen kilpailutuksessa KuHa valitsi kumppanikseen Jengan, joka teki vaikutuksen sekä tarjouksensa sisällöllä että kilpailukykyisellä hinnalla.  

Lisää Jengaa: Alkupalaverissa projektille sovittiin varsin kunnianhimoinen aikataulu, jota ryhdyimme Jengassa heti toteuttamaan. Brändiuudistus käynnistyi taustatiedon keruulla ja kyselyllä, jossa selvitimme sidosryhmien odotuksia ja tietotarpeita.  

Näitä tietoja hyödynnettiin myös KuHan omistajakuntien kanssa pidetyssä brändityöpajassa, jonka pohjalta kiteytimme KuHan tavoiteltavan brändipersoonan, äänensävyn ja pääviestit.  

Uudistimme brändityön pohjalta reippaasti myös KuHan visuaalista ilmettä. Siihen luotiin mm. hankintojen monimuotoisuutta ja ihmisten yhteistyötä ilmentäviä muotoja sekä palveluikoneja, joiden tarkkuus ja täsmällisyys kuvaa osuvasti Kuhan hankintatoimintaa. 

Brändiuudistuksen linjaukset ohjasivat myös verkkosivuston uudistusta. Sitä varten ryhmittelimme yhteisessä työpajassa sidosryhmien tietotarpeet ja priorisoimme eri sisältöjä. Näillä eväillä siirryimme sivuston käyttöliittymän sekä tekstien suunnitteluun ja otimme uudeksi julkaisujärjestelmäksi suositun ja luotettavan WordPressin. 

Verkkosivujen täysremontti valmistui tiukasta aikataulusta huolimatta julkaisukuntoon sovitussa ajassa. Lisää vetovoimaa ja eloa markkinointiin luodaan sidosryhmille säännöllisesti tuotetuilla hyödyllisillä sisällöillä, joita julkaistaan jatkossa verkkosivuston lisäksi Kuhalle perustetulla LinkedIn-kanavalla sekä uutiskirjeessä.  

Voit tutustua KuHan verkkosivustoon täällä