Sisältöstrategia nostaa Bronton markkinoinnin uudelle tasolle

Bronto Skylift Oy Ab on yksi maailman suurimmista nostolava-ajoneuvojen valmistajista. Kansainvälisesti toimivalle yritykselle tehtiin Jengan avulla sisältöstrategia, joka ohjaa markkinoinnin toimenpiteitä jatkossa.

Bronto Skylift Oy Ab:n markkinointipäällikkö Johanna Kulmala kaipasi yksinkertaista mutta toimivaa sisältöstrategiaa. Jengalta saatu ehdotus erottui edukseen selkeydellään ja oli helposti sisäistettävissä.  

– Tunsin Jengan aiemman yhteistyön pohjalta, joten otin heidät mukaan tarjouskilpailuun. Jengan ehdotuksesta paistoi läpi ymmärrys teollisilla aloilla toimivien yritysten tarpeista ja menettelytavoista, mikä onkin minulle tärkeää.

Osallistava projekti oli tehokas

Bronton asiakasrajapinnassa toimivat työntekijät ympäri maailman osallistuivat projektiin sisäisen kyselyn avulla. Kulmalan mielestä menettelytapa toimi hienosti.

– Kysely on meillä tehokkain tapa kerätä ajatuksia, kun meitä on monessa maassa. Etäosallistaminen toimii lähtökohtien etsimisessä paremmin kuin työpajat, joissa kaikkien on vaikea saada ääntään kuuluviin.  

Henkilökunnan vastausten perusteella sisältöstragiaan määriteltiin asiakaspolku ja kirkastettiin yhtiön asiakaspersoonat. Henkilöstöltä sai myös paljon ajatuksia asiakkaille hyödyllisistä sisällöistä.

Projektin eteni vuoropuhelun ja keskinäisen sparrailun rytmittämänä. Molempien osapuolten ajatukset ja ideat saivat aina vastakaikua, eikä minkäänlaista ”jyräämistä” tapahtunut.  

– Sekin on hyvä, että strategian tekijällä ei ole mitään syvään juurtuneita ennakkoluuloja tätä alaa kohtaan. Meillä sisäisesti ollaan helposti sitä mieltä, että joku tietty asia ei erotu ollenkaan tai joku erottuu liikaakin. Välillä on vaikea olla objektiivinen, kun on niin syvällä oman alan toiminnassa ja uskomuksissa.

Asiakaslähtöisiä sisältöjä

Sisältöstrategian työstövaiheessa Jenga verifioi kyselyn löydöksiä Bronton asiakkaiden avulla. Haastatellut asiakkaat tarjosivat arvokkaita näkemyksiä, jotka täydensivät strategiaa entisestään ja vahvistivat suunnan olevan oikean.

Jenga teki samalla haastattelumateriaalista kolme uutta referenssiartikkelia. Kulmala kehuu erityisesti kirjoitustyötä.

– Oli varmaan ensimmäinen kerta, kun käytimme ulkopuolista kirjoittajaa ilman, että koko artikkelia piti korjata punakynällä. Asiakasreferenssit syntyivät todella vaivattomasti.

Sisältöstrategian ja -markkinoinnin avulla Bronto pääsee markkinointiviestinnässä seuraavalle tasolle.

Nyt kun sisältöstrategia on kunnossa, varsinainen sisältömarkkinointi voi käynnistyä toden teolla. Kyselyn ja haastattelujen ansiosta löytyi noin 70 ideaa uusista asiakkaille hyödyllisistä sisällöistä, jotka priorisoidaan, aikataulutetaan ja toteutetaan.

­– Uskon, että sisältöstrategia tehostaa päivittäistä viestintäämme huomattavasti ja tekee siitä aktiivisempaa. Oikeastaan ensimmäistä kertaa menemme näin syvälle asiakasrajapintaan juuri markkinoinnin toimesta. Minusta on erittäin motivoivaa nähdä työn tulokset. Jatkossa voimme myös paremmin mitata eri sisältöjen tehoa.

Hän sanoo, että sisältöstrategian ja -markkinoinnin avulla Bronto pääsee markkinointiviestinnässä seuraavalle tasolle.

– Sisällöillä pystymme tukemaan asiakkaidemme toimintaa. Ei pelkästään sitä ostoprosessia, vaan ihan sitä ydintoimintaakin. Näiden sisältöjen avulla kykenemme lujittamaan suhdettamme asiakkaisiimme, sekä olemassa oleviin että toivottavasti myös niihin tuleviin.

Sisältömarkkinoinnin strateginen kumppani

Sisältöstrategian myötä Jengasta on tullut yhtiölle nimenomaan luotettava strateginen kumppani, Kulmala toteaa.

– Yhteistyö vapauttaa omia resurssejani muuhun käyttöön. Jengan puoleen voin kääntyä ihan missä tahansa asiassa. Vaikka emme tapaisi fyysisesti usein, puhelut, sähköpostit, Teams-palaverit ovat kovassa käytössä, ja Jengan reaktioaika on todella hyvä. Minulla ei ole minkäänlaista kynnystä ottaa yhteyttä tai kysyä tyhmiä. Uskon, että yhteistyö vain jalostuu tästä prosessin edetessä.  

Kulmala suosittelee mielellään Jengaa kumppaniksi muillekin.

– Kyllä suosittelen, etenkin meille, jotka olemme teollisella alalla. Vaikka tietysti tekisi mieli sanoa, että ei, en suosittele, niin saisin Jengan kokonaan omaan käyttööni, hän nauraa.