Säännöllinen tapahtumatuotanto NÄE ry:lle

Näkemisen ja silmäterveyden toimialan järjestö NÄE ry kouluttaa jäseniään suunnitelmallisesti mm. vuosittain Näe-päivillä. Jatkuva koulutus on tärkeää alalla, joka elää sote-uudistuksen myötä kiinnostavaa murrosta kohti vahvempaa roolia terveydenhuollossa.

Vuonna 2021 NÄE ry isännöi alan isoa kansainvälistä konferenssia yhdessä EAOO:n (European Academy of Optometry and Optics) kanssa. Kolmen päivän EAOOHelsinki2021-verkkotapahtuma koostui asiantuntijaluennoista, posteriesityksistä ja virtuaalisesta näyttelystä. Lähes 600 alan ammattilaista Euroopasta ja kauempaakin yhteen kerännyt tapahtuma sai kiittävää palautetta onnistuneista järjestelyistä ja viestinnästä. 

Lisää Jengaa: Suunnittelimme NÄE ry:lle EAOO Helsinki2021 -tapahtuman ilmeen ja konseptin, joka puhutteli laajaa kansainvälistä kohdeyleisöä. Olemme toimineet tapahtuman markkinointi- ja viestintäkumppanina useana peräkkäisenä vuotena. Yhteistyöhön sisältyvät tapahtuman visuaalinen ilme, pääviestit, www-sivut, someviestintä ja jakomateriaalit roll-upeista esitteisiin.